BİNALAR VE YERLEŞİM YERLERİ (YERLEŞMELER) İÇİN YEŞİL SERTİFİKALAR

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Binalar ve Yerleşim Yerleri (Yerleşmeler) İçin Yeşil Sertifikalar

Binalar ve yerleşmeler doğal kaynaklar ve enerji tüketimindeki payları nedeniyle çevreye olan etkileri tartışmasızdır. Bu nedenle bu etkileri kontrol altına almak amacıyla enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak için değerlendirme ve sertifikalandırma sistemleri oluşturulmuştur. Aynı zamanda da Yeşil Bina kavramı ortaya çıkmıştır.

Peki nedir bu Yeşil Bina?

Yeşil bina; Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım, atık ve atık suların bertarafını kapsayan, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu, düşük emisyonlu ve çevreye olan olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmiş binaya denir.

Yeşil Binalar, yenilenebilir kaynaklara yönelmeyi, enerji tasarrufu sağlamayı ve doğaya minimum oranda zarar vermeyi amaçlar. Buna uygun inşa edildiğini belgeleyen sertifikalara ise Yeşil Bina Sertifikası denir.

Yeşil bina sertifikasına sahip olunmasıyla beraber, doğa dostu olmanın yanı sıra kurumsal prestij, marka değeri ve piyasadaki bilinirliği de artar. Ayrıca bu sertifika Birçok şehirde kredi desteği ve imar izni gibi teşvikler de sağlar.

Dünyada birçok farklı yeşil bina sertifikasyon sistemleri bulunmaktadır. Türkiye’de ve dünyada ise en çok tercih edilen yeşil sertifika sistemi kent ve bina ölçeğinde başvurulabilen LEED (Leadership in  Energy and Environmental Design) sistemidir. Ayrıca Türkiye’de BREEAM(Building Research Establishment Environmental Assesment Method) da kullanılmaktadır.

Peki Yeşil Sertifika Nasıl Alınır?

Yeşil sertifika almak isteğe bağlıdır. Yeşil sertifika almak isteyen bina veya yerleşme sahibi, Bakanlıkça yetkilendirilen yeşil sertifika uzmanlarından ve değerlendirme kuruluşundan hizmet alır.

Yeşil sertifika uzmanı, sertifika alınmak istenen bina veya yerleşmeye ait bilgileri ilgisine göre BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ   Ek-1 veya Ek-2’de yer alan değerlendirme kılavuzuna uygun olarak YeS-TR sistemine kaydeder.

Değerlendirme kuruluşu, başvuruları değerlendirme kılavuzuna göre, sisteme kaydedilen bilgiler üzerinden ve gerekli durumlarda yerinde etüt etmek suretiyle değerlendirerek işlem tesis eder.

Yeşil Binalar Neden Önemlidir?

Yeşil binaların doğayı koruduğu bilinen bir gerçektir. Doğayı ne şekilde koruduğu ise birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Yeşil binalar doğayı enerji verimliliği özelliği ile korumaktadır. Binanın yapımında doğaya zarar verecek hiçbir malzeme kullanılmamakta, binanın bir takım verimlilik yöntemleri ile minimum enerji tüketerek karbon salınımını azaltmakta ve kullanıcılar için de ekonomik bir model ortaya koymaktadır.

Yeşil Binaların Faydaları Nelerdir?

Çevresel Faydalar: Enerji israfını genel olarak azaltır. Biyoçeşitliliği ve ekosistemi korur. Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanır. Kirliliği ve atıkları azaltmak ve ayrıca malzemelerin yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamak için önlemler alır. Yeşil binalar için kullanılan malzemeler etik ve sürdürülebilir ve toksik değildir. Yeşil binaların inşasında çevre göz önünde bulundurulur ve binaların çevreye uyumu sağlanır.

Sosyal Faydalar: 

  • Yaşam kalitesini arttırır.
  • Yeşil binaların tasarım, inşaat ve işletmesinde; kullanıcıların yaşam kalitesi göz önünde bulundurulur.
  • Sağlığı ve konforu iyileştirir.
  • Yerel yapı üzerindeki yükü en aza indirir.

Ekonomik Faydalar:

  • İşletme maliyetlerini azaltır.
  • Yaşam verimliliğini ve kazanımlarını artırır.
  • Yeşil ürün ve hizmetler için pazar oluşturur
  • Bitkiler ile sağlanan doğal yalıtım sayesinde ısıtma ve soğutma giderleri azalır.
  • Daha çevreci olacakları için, bireylerin daha sağlıklı olmalarına katkı sağlar ve sağlık harcamalarında azalmaya katkı sağlar.

Sonuç olarak yeşil binalar gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir dünyanın olabilmesi için üretilen çözümlerden biridir. Bu tip sistemler toplum bilinci ile geliştiğinden sosyal sorumluluk bilinci kapsamında bu yapıların tercih edilmesi ekosistemin korunması ve gelecek nesillerin yaşanılabilir bir dünyada var olmaları için önemli olup, bu hususta ki teşvik ve destek mekanizmalarının arttırılması yerinde olacaktır.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *