ÇEVRESEL UYUMLULUK İÇİN BİR GİRİŞ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ÇEVRESEL UYUMLULUK İÇİN BİR GİRİŞ

 

Son yıllarda, sürdürülebilirlik konusu dünya çapındaki işletmeler için giderek daha önemli hale geldi. İklim değişikliği, kaynakların tükenmesi ve çevresel bozulma ile ilgili artan endişelerle şirketler, çevresel etkilerini azaltmak ve daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermek için harekete geçme konusunda artan bir baskı altındadır. Bu baskı sonucunda büyük çaplı şirketler çevre danışmanlık hizmeti alarak çevre uyumluluk modülüne uygun şekilde hareket etme yönünde inisiyatif kullanmaktadır.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi tüm dünyayı tehdit eden çevresel problemler kuruluşları bu konuda daha fazla sorumluluk almaya zorluyor. Bu sorumluluklar bazen gönüllü girişimlerle pratikte karşılık bulurken bazen de yasal zorunluluklarla gerçekleşmektedir. Şirketler bazensorumlu tüketicilerin taleplerini karşılamak kimi zaman da sektörel kararlara ve standartlara uyum sağlamak için çevresel konularda sorumluluk almaktadır. Çevresel yasa ve yönetmeliklere, standartlara, regülasyonlara, politikalara, hedef ve taahhütlere; ayrıca gerektiğinde uluslararası anlaşmalara ve sözleşmelere entegre olmak çevresel uyumluluğu ifade etmektedir. Çevresel uyumluluk kavramı özellikle son yıllarda daha önemli hale gelmiştir. Bugün kamu ve özel sektör ihalelerinde, yerel yönetimlerden yapı veya üretim izni alımında, tedarikçi seçiminde vs kuruluşlardan çevresel uyumluluklarını doğrulaması istenmektedir. Bu bağlamda, karbon ve su ayak izi hesaplama ve raporlama, atık yönetimi(son yıllarda sıfır atık taahhütleri ön plana çıkmaktadır), kimyasal ürün kayıtları ve takibi, enerji verimliliği politikaları gibi çalışmaları çevresel uyumluluk kapsamında değerlendirebiliriz. Bu uyumluluğun gereklilikleri, takibi ve doğrulanması;

 • ISO 1400 Çevre ve ISO 5000 l Enerji Yönetim Sistemi gibi standartlarla,
 • ISO 14064 ve ISO 14046 karbon ve su ayak izi doğrulama belgeleriyle,
 • REACH (KKDİK | Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması) Belgesi’yle,
 • Yapı, ulaşım, üretim, mekanik tesisat vb gibi endüstrilere yönelik yayınlanan yasa ve yönetmeliklerle sağlana

Her kuruluşun ürün ve hizmet portföyü, faaliyet gösterdiği sektör, hedef mü teri kitlesi, faaliyetlerini sürdürdüğü şehir, bölge ya da ülke, tarafolduğu yerel ya da uluslararası anlaşmalar vs, çevresel uyumluluk kapsamını değiştirebilmektedir. Zira, her bir ürün ya da hizmet için yasalar veyastandartlarla belirlenmiş emisyon sınırları ya da yaşam döngüsü analizi yaklaşımları farklıdır. Bunun yanı sıra, örneğin, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında AB ülkeleriyle ticari ilişkilerini sürdürmek isteyen şirketlerden önümüzdeki yıllarda farklı çevresel standartlara uyması beklenecektir. Sorumlu üretim konseptini benimseyen işletmeler, ürünlerini ağırlıklı olarak eko-tasarım çizgisinde tasarlayıp üretmeye öncelik verdiğinden hammaddeden nihai ürüne kadar farklı standartlara uyum sağlamak zorundadır. Bunun yanı sıra, kimyasal madde üretimi yapan ya da bumaddelerden ürün üreten firmalar için çevresel anlamda farklı tedarik zinciri gereksinimleri mevcuttur.

Tüm bu yaklaşımların, girişimlerin, çalışmaların ve düzenlemelerin ortak noktası çevresel uyumluluktur.

Çevresel uyumluluk, tedarik zinciri denetimleri için de kritik derecede önemlidir. Bugün birçok marka sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimikapsamında çevresel farkındalığı yüksek ve sorumluluklarını yerine getirebilen tedarikçilerle çalışmayı tercih etmektedir. Tedarikçi davranışkurallarını ve kurumsal çevre politikalarını bu doğrultuda belirlemektedir.

Çevresel uyumluluk sadece standardizasyon ya da kanun gereği yapılması zorunlu faaliyetler olarak değerlendirilmemelidir. Bu konuda gerekli olgunluğa ulaşmış şirketler uzun vadede piyasada daha fazla değer yaratabilmektedir. Çevresel uyumluluk şirketlerin operasyonel risklerini azaltmaya yardımcı olurken aynı zamanda büyüme potansiyelini etkileyen çevresel problemlerin daha doğru bir şekilde belirlenmesini sağlar. Su, enerji, zaman, iş gücü, hammadde vb gibi kaynakların daha verimli kullanılmasını kolaylaştırdığından zamanla maliyetlerin de azalmasınayardımcı olur.

Çevresel uyumluluğun sağlanması için şirketlerin birtakım konularda proaktif bir yaklaşım sergilemesi kaçınılmazdır. Öncelikle eğitim, danışmanlık, belgelendirme gibi konularda belirli bir bütçenin ayrılması gerekir. Ayrıca, düşük emisyonlu ve yüksek verimli cihazlar ve sistemler için ilave yatırımlar gerekebilir. Bunun yani sıra paydaşlar arasında bilgi paylaşımı, denetim ve hesap verebilirlik gibi konularda şeffaflık sağlanmalıdır. Şirket içerisinde çevresel uyumlulukla ilgili yapılan düzenlemelere, çıkarılan yasalara ve geliştirilen standartlara hızlı ve doğru bir şekilde uyum sağlanacak bir altyapı oluşturulmalıdır.

 

ÇEVRE UYUMLULUK İÇİN ŞİRKETLERE YÖNELİK İPUÇLARI

 • Yeni çevre düzenlemelerinden haberdar olun.
 • Tüm “uyumluluk son tarihleri”ni ve etkinlikleri takip edebileceğiniz merkezi bir takvim kullanın. Yeni veya güncellenmiş son teslim tarihlerini bulmak için düzenleyici web sitelerini ve haber kaynaklarını düzenli olarak kontrol etmeyi birinin sorumluluğu haline getirin. Şirketinizin tam uyumluluğu sürdürebilmesi için yapılan her değişiklikten haberdar olması gerekir. Ayrıca, çevresel uyumlulukla ilgili bir departmanda çalışan herkesin gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilmesi için takvimine erişimi olmalıdır.
 • Her seviyedeki çalışanların hangi gereksinimlere uymaları gerektiğini ve neleri raporlamaları gerektiğini bildiklerinden emin olun. Yani, çalışanları çevresel uyumluluk hakkında bilgilendirin.
 • Çalışanların uyumluluk görevlerini yerine getirmek üzere kendi cihazlarını kolayca kullanabilmesi için yaygın cihaz uyumluluğuna sahip bir mobil uygulama seçin. Ayrıca hassas bilgileri korumak için iletilen tüm verileri tamamen şifrelemelidir.
 • Risk kaydı tutun.
 • Gösterge tablolarından yararlanın. 
 • Zaman alan zahmetli görevleri otomatikleştirin.
 • Uyumluluğu sürdürmek için plan kurun.
 • Çevresel uyumluluk için ihtiyaçları analiz edin.
 • Danışmanlarla çalışmak, farklı endüstriler ve bölgeler için gereken standartları anlamanıza ve belirlemenize yardımcı olur.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *