ELEKTRONİK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ NELER GETİRDİ?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ NELER GETİRDİ?

 

E-ticaret Pazar yerlerinin yoğun reklamla yoğunlaşmaları ve rekabeti engelleyici dikey etkisi ile veri gücünün rekabete etkisi nedeniyle detaylı bir değişiklik yapılmıştır. E-ticaret Kanunu’na getirilen en dikkat çeken değişiklik ise Kanun’a eklenen yeni kavramlar olmuştur.

 

Bunlardan; Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı,

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıyı ifade etmektedir.

 

Getirilen yeni düzenleme ile e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair veya sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğuna dair bilgi ve belgeye dayanan şikâyeti veya resen tespiti üzerine, e-ticaret hizmet sağlayıcının şikâyete konu ürününü yayımdan kaldırmakla ve ilgili kamu kurumuna bildirim yapmakla yükümlüdür.

 

Yine Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu düzenlenmiştir. Ayrıca, her durumda haksız ticari uygulama olarak kabul edilen davranışlar; (i) e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dâhil olmak üzere, e-ticaret hizmet sağlayıcının kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması, (ii) e-ticaret hizmet sağlayıcının aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde geçmişe yönelik veya tek taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkân sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer verilmesi, (iii) aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği hâlde e-ticaret hizmet sağlayıcının sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi, e-ticaret hizmet sağlayıcıya sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması gibi durumlar örnek olarak sayılmıştır.

 

Ayrıca, Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunamaz veya bu malların satışına aracılık edemez. Bu malların, farklı elektronik ticaret ortamında satışa sunulması halinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunamaz ve birbirinin tanıtımını yapamaz. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yazılı şekilde ya da elektronik ortamda Önceden olumlu irade beyanını almadan bunların ETBİS’e kayıtlı alan adlarının ana unsurunu oluşturan tescilli markalarını kullanarak çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunamaz.

 

Yıllık net işlem hacmi on milyar Türk lirasının üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, ayrıca belirtilen yükümlülüklere ilave olarak şu hususlara uymakla yükümlüdür. (i) elde edilen verileri yalnızca aracılık hizmetinin sunulması amacıyla kullanılması, işletmelerle rekabet ederken kullanmaması, (ii) e-ticaret hizmet sağlayıcıların satışları dolayısıyla elde ettiği verileri bedelsiz taşımalarına imkân sağlanması, (iii) kendilerine ait e-ticaret ortamları arasında erişimin yasaklanması, birbirinin tanıtımının yapılmaması, (iv) şirket kuruluşu, pay devri işlemlerinin ve finansal raporların Bakanlık’a bildirimi, (v) e-ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan içeriğin mevzuata aykırılığının tespiti ve Bakanlık’ın bilgilendirilmesi.

 

Yıllık net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ayrıca, (i) reklam harcamalarına yönelik kademeli bir sınır getirilir, (ii) promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkânlarla maliyet altı satış ve çapraz sübvansiyon benzeri uygulamalarda bulunma yasağı getirilir, (iii) e-ticaret hizmet sağlayıcıların ticari ilişkilerinin, alternatif kanallardan mal veya hizmet sunmasının ya da reklam yapmasının kısıtlanmasının, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından sunulan kargo gibi hizmetler dahil olmak üzere herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlanmasının önlenmesi düzenlenmiştir.

 

Yıllık net işlem hacmi altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar tüm bu yükümlülükler dışında, ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bankaların yada diğer şirketlerin kredi verme işlemleri dâhil sundukları her türlü hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyette bulunması gibi gücünü finansal hizmetlerde kullanması, yine rekabet gücünü kargo ve lojistik faaliyetlerinde kullanması, mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması hâlinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına yasaklanmıştır.

 

E-ticaret Kanunu’na getirilen belki de en önemli yeniliklerden biri ise e-ticaret lisansı alma yükümlülüğüdür. Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar TL ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara, faaliyetlerine devam edebilmeleri için Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alma zorunluluğu getirilir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *