Author: admin

 • Alman Tedarik Zinciri Yasası’nın Şirketlere Getirdiği Yükümlülükler

  [vc_row][vc_column][vc_column_text]Alman Tedarik Zinciri Yasası’nın Şirketlere Getirdiği Yükümlülükler   Küresel tedarik zincirlerinde insan haklarının korunmasını amaçlayan Alman Tedarik Zincirinde Durum Tespit Yasası (“LkSG” veya “Yasa”) uyarınca Alman Şirketler özelikle kendi tedarik zincirleri içinde insan haklarının gözetilmesini sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Bu yasa, dünyanın neresinde olursa olsun Alman şirketlere herhangi bir ürün veya hizmet sağlayan gerçek ve tüzel…

 • AB YEŞİL MUTABAKATI VE TÜRK ŞİRKETLERE ETKİSİ

  [vc_row][vc_column][vc_column_text]            AB YEŞİL MUTABAKATI VE TÜRK ŞİRKETLERE ETKİSİ   Yeşil Mutabakat ve dijital dönüşüm, Avrupa’da pandemi sonrası ekonomik toparlanmayı sağlayacak “ikiz dönüşümler” olarak görülüyor. Bir yandan daha yeşil ve daha temiz bir dünya planlanırken, diğer yandan yeni sektörler, iş alanları ve piyasalar açılacak. Yeşil ürünler ve hizmetlere olan talep artacak. Bu girişimde ilk adımı atan,…

 • KARBON KREDİLERİ

  [vc_row][vc_column][vc_column_text]KARBON KREDİLERİ   Karbon kredileri, sera gazı emisyonlarının en aza indirilmesi için piyasa mekanizmalarıdır. Hükümetler veya düzenleyici otoriteler, sera gazı emisyonlarını sınırlar. Bazı şirketler için Kurumsal Yapı, bir şirket içindeki farklı departmanların veya iş birimlerinin organizasyonunu ifade eder. Bir şirketin hedeflerine ve sektöre bağlı olarak, emisyonun anında azaltılması ekonomik olarak uygulanabilir değildir. Bu nedenle, emisyon…

 • YEŞİL BORÇLANMA ARAÇLARI VE YEŞİL KİRA SERTİFİKALARI

  [vc_row][vc_column][vc_column_text]YEŞİL BORÇLANMA ARAÇLARI VE YEŞİL KİRA SERTİFİKALARI             İklim krizi, Covid-19 pandemisi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gelişmeleri dünyada ve ülkemiz sermaye piyasalarında sürdürülebilir finans yaklaşımı ve yeşil tahvil gibi yenilikçi finansal araçların önemini artırmıştır.  Bu itibarla,11. Kalkınma Planı, 2021 Ekonomi Reformları Paketi ve Paris İklim Anlaşması öncelik ve eylemleri çerçevesinde,…

 • Türkiye Gönüllü Karbon Piyasaları’nın Değerlendirilmesi

  [vc_row][vc_column][vc_column_text]Türkiye Gönüllü Karbon Piyasaları’nın Değerlendirilmesi   Günümüzde küresel bir felaket olarak değerlendirilen iklim değişikliğinin önlenmesinin yine küresel çapta gerçekleştirilecek eylemlerle mümkün olabileceği görüşü, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası ölçekte çalışmalar ve işbirliği yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, ülkelere özelliklerine bağlı olarak değişik yükümlülükler getiren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü gibi…

 • Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Türkiye’de Değişiklik Yapılan Sektörel Düzenlemeler

  [vc_row][vc_column][vc_column_text] Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Türkiye’de Değişiklik Yapılan Sektörel Düzenlemeler   İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacı, Avrupa Birliği tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hız kazanmıştır.   AB Yeşil Mutabakat ile 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olmayı hedeflemektedir. AB bu hedefe ulaşmak için yeni bir büyüme stratejisi benimsemiş ve tüm politikalarını…

 • TÜRKİYEDE ESG ALANINA İLİŞKİN GELİŞMELER

  [vc_row][vc_column][vc_column_text]TÜRKİYEDE ESG ALANINA İLİŞKİN GELİŞMELER   Çevresel, sosyal ve yönetişimsel ölçütler (ESG) kısaca, sosyal bilince sahip yatırımcılar tarafından potansiyel yatırımları değerlendirmek için kullanılan bir dizi şirket davranışı standardını ifade eder. Çevresel ölçütler, iklim değişikliğini ele alan kurumsal politikalar da dâhil olmak üzere, bir şirketin çevreyi nasıl koruduğunu, faaliyetlerinin çevreye ne şekilde etki ettiğini alır. Sosyal ölçütler, şirketlerin…

 • YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN YASAL REHBER

  [vc_row][vc_column][vc_column_text]YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN YASAL REHBER   1.Yasal ve düzenleyici çerçeve    1.1 Yetki alanınızdaki yenilenebilir enerji endüstrisinde devletin oynadığı rol nedir? Yenilenebilir enerji hakları devlete mi ait yoksa özel mülkiyete izin veriliyor mu?   Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli…

 • ÇEVRESEL UYUMLULUK İÇİN BİR GİRİŞ

  [vc_row][vc_column][vc_column_text]ÇEVRESEL UYUMLULUK İÇİN BİR GİRİŞ   Son yıllarda, sürdürülebilirlik konusu dünya çapındaki işletmeler için giderek daha önemli hale geldi. İklim değişikliği, kaynakların tükenmesi ve çevresel bozulma ile ilgili artan endişelerle şirketler, çevresel etkilerini azaltmak ve daha sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermek için harekete geçme konusunda artan bir baskı altındadır. Bu baskı sonucunda büyük çaplı şirketler…

 • SERBEST BÖLGELER İÇİN ELEKTRİK ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI KARARI

  [vc_row][vc_column][vc_column_text]SERBEST BÖLGELER İÇİN ELEKTRİK ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI KARARI   Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı ile serbest bölgelerde gerçekleştirilecek lisanslı elektrik üretimine yönelik olarak öz tüketim şartı getirildi.   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 20.07.2023 tarihli ve 11960 sayılı Kararı 25.07.2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile serbest bölgelerde elektrik üretimine ilişkin…